ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจโครงการวิจัยการผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยมูลนิธิประชาคมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบพร้อมส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ 17 หน่วยงาน ร่วมกันออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย บ้านวังยางตก ม.17 และ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ครัวเรือนตนเองถุงพลาสติกก็รวมไว้บริจาค/ ขวดเหล็กกระดาษแยกขาย/เศษอาหารทำปุ๋ย และ

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00น. – 15.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านโนนสวน ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านโนนสวน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ด้วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 จัดกิจกรรม เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมให้กำลัง ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมพล มาลาคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเจริญรับการประเมินคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์และเยี่ยมให้กำลังใจ กับนางอุดม แก้วม่วง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอวารินชำราบ,กำนันตำบลบุ่งหวาย,คณะผู้บริหาร อบต.บุ่งหวาย ให้การต้อนรับคณะ

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ” ณ ห้องประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานระดับตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดงานดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดนิทรรศการขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้จริยธรรม เพื่อเด็กเยาวชน ณ วัดป่าอุบลแก้ว บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนตัวแทนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ