ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 มกราคม 2562 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3,10,18

     วันที่ 29 มกราคม 2562 กองคลัง ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ บ้านท่างอย หมู่ที่ 6,15 ตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 28 มกราคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และเกร็ดความรู้จากกองช่าง

    วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาค ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กราบขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้

     วันที่ 23 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง อำเภอวารินชำราบ กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา อปท. และภาคีอื่นๆ ในอำเภอวารินชำราบ ตามกิจกรรม Kick off และกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big cleaning day 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน ซึ่งมี นายก อปท.ในอำเภอวารินชำราบ ร่วมเข้าเซ็น MOU ในการ รวมพลังคัดแยกขยะ อย่างพร้อมเพรียง

     วันที่ 21 มกราคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และเกร็ดความรู้จากกองคลัง

     วันที่ 18 มกราคม 2562 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผต.สถ. มาเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและพันจ่าเอกเทพมงคล เจริญนิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายให้การต้อนรับในครั้งนี้

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ