ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18 มกราคม 2562 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผต.สถ. มาเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและพันจ่าเอกเทพมงคล เจริญนิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายให้การต้อนรับในครั้งนี้

     วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานพิธีส่งมอบเตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน ทั้ง 2 แห่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดทำโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย”โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้กล่าวรายงานและ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. ทั้งสองแห่ง ได้ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช ปลัดฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช ปลัดฯ คณะผู้บริหาร และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดกิจกรรม การฝึกอบรมโครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กในตำบลบุ่งหวาย ณ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช ปลัดฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4,7,8,11,18 และ 19 ณ ศาลาวัดบ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่ 16 จาก 16

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ