ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น.คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวตำบลบุ่งหวายและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญตักบาตรบนสะพานข้ามทุ่ง (ขัวฮักขัวแพง)

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย

 

  

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ บริเวณโดมจอดรถเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

    วันที่ 23 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมใจแสดงความจงรักภักดี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

    วันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการแสดงทั้งสามศูนย์ และเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติร่วมแจกขนมวันเด็กให้กับเด็กๆทั้งสามศูนย์  

  ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

มอบใบประกาศนียบัตร พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้มอบใบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 คือ จ่าสิบเอกวรพล คะเณศรี นิติกรชำนาญการ พนักงานส่วนตำบลดีเด่น และ นางสาวรุจิรา พรมลี คนงานทั่วไป พนักงานจ้างดีเด่น  

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ2563 ณ ห้วยผับ บ้านห่องชันม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีโดยมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ