ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรม เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลแสนสุข hr id="system-readmore" />

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (การกู้ชีพและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ) ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) /หาดท่าโฮง บ้านวังยาง hr id="system-readmore" />

     วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยใส่ใจสุขภาพ/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลากลางบ้านท่าขอนไม้ยูง หมู่ที่ 12 hr id="system-readmore" />

     จุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยท่านธนาคม กองเพียร. นายอำเภอ วารินชำราบ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ hr id="system-readmore" />

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกอบด้วย เวลา 06.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล hr id="system-readmore" />

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมดังนี้ - พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย - ปล่อยปลา ณ หนองน้ำสาธารณะ (หนองหอ) - ปลูกต้นไม้บริเวณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลบุ่งหวาย โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว hr id="system-readmore" />

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายกฤษณะ ผลพล ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย กลุ่มอาชีพ ผักขะแยง ใบบัวบก นาบัว และหาดท่าโฮง ณ ชุมชนบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี hr id="system-readmore" />

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมลงนาม งด ลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ