×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-5-6-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-12-6-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-11-6-2020
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-5-6-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-12-6-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-11-6-2020

ข่าวกิจกรรม

วัวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหอ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต.โนนน้อย ผอ.รพ.สต.ทุ่งบอน ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชาด ผอ.โรงเรียนบ้านท่างอย ผอ.โรงเรียนบ้านห่องชัน ครูกศน.ตำบลบุ่งหวาย นักเรียนกศน.ตำบลบุ่งหวาย ตัวแทนจากสภ.ห้วยะยุง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ลานจอดรถเอนกประสงค์ อบต.บุ่งหวาย

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศปก.ตำบลบุ่งหวาย)ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการร้านค้า โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ ตามมาตรการผ่อนปรน ตามสถานการณ์ โควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายพร้อมให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

ขอประชาสัมพันธ์ท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ดำเนินการเข้าข้อมูลตาม QR CODE หรือตามลิงค์ ด้านล่างนี้

1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(1) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l 
หรือ

(2) QR CODE {gallery}activity-5-6-2020{/gallery}

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}activity-12-6-2020{/gallery}

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลบุ่งหวาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อยโดยมีนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและผู้นำชุมชนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องบ้านบุ่งหวายลงพื้นที่มอบถุงอิ่มอุ่นในโครงการถุงอิ่มอุ่มเพื่อพลังครอบครัวเด็กปฐมวัยในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของหน่วยงานสสส

 

 

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกับอสม.ชุมชนบ้านท่างอยร่วมกันเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม พร้อมรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19 )และแจกหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนบ้านท่างอย ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย {gallery}activity-11-6-2020{/gallery}

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ