×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-14-7-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-18-3-3-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-18-3-2-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-18-3-1-2020
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-14-7-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-18-3-3-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-18-3-2-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-18-3-1-2020

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ รอบสวนสาธารณะหนองหอ ถนนทางหลวงหมายเลข 226 วาริน – ศรีสะเกษ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน 

 วันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งหวายม.3, ม.4 ,ม.7,ม.8,ม.9,ม.11,ม.18,ม.19พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และแจกเอกสารมาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

 วันที่  10  เมษายน 2563   กองคลังได้ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย(เพิ่มเติม)ในเขตตำบลบุ่งหวาย   

 วันที่ 9 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บุ่งหวายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณวัดบ้านดอนชาด วัดป่าอุบลแก้ว สำนักสงฆ์ดงสิม สถานีรถไฟบุ่งหวาย บริเวณร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดบุ่งหวาย พร้อมออกประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และเเจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.บุ่งหวายพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่  17   มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  นำโดยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ   ประธานสภา  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

 

 {gallery}activity-14-7-2020{/gallery}

 วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย{gallery}activity-18-3-3-2020{/gallery}

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะทีมงานช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน อสม. ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานตำบลรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของพื้นที่กรณีการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี{gallery}activity-18-3-2-2020{/gallery}

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย)อำเภอวารินชำราบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว{gallery}activity-18-3-1-2020{/gallery}

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ