ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 มีนาคม 2562บรรยากาศการจับฉลากแบ่งสายนักกีฬาแต่ละประเภท ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตองผสม เพื่อแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน เกร็ดความรู้ประจำวัน จากกองคลัง

     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจและเป็นกำลังสนับสนุน สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน เกร็ดความรู้ประจำวัน จากกองคลัง

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจโครงการวิจัยการผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยมูลนิธิประชาคมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบพร้อมส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ 17 หน่วยงาน ร่วมกันออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย บ้านวังยางตก ม.17 และ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ครัวเรือนตนเองถุงพลาสติกก็รวมไว้บริจาค/ ขวดเหล็กกระดาษแยกขาย/เศษอาหารทำปุ๋ย และ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ