ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น การผูกผ้าและจับจีบผ้า " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน

 

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย

 

 

 

     วันที่ 2เมษายน 2562 สำนักงานปลัด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมม.9 บ้านห่องชัน hr id="system-readmore" />

     วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. ข้ามทุ่ง ( ขัวน้อย ) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด“ สะพาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วย วัดบ้านโนนบอน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านโนนบอน บ้านทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมสามัคคีสร้าง “สะพานข้ามทุ่ง (ขัวน้อย) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสะพานบุญให้พระสงฆ์ได้เดินบิณฑบาตทุกเช้า เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นสถานที่เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ เยาวชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสะพานแห่งนี้ได้สร้างจากเงินบริจาคและแรงงานจิตอาสาของชาวบ้าน ( โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ) hr id="system-readmore" />

     วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. ข้ามทุ่ง ( ขัวน้อย ) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด“ สะพาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วย วัดบ้านโนนบอน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านโนนบอน บ้านทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมสามัคคีสร้าง “สะพานข้ามทุ่ง (ขัวน้อย) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสะพานบุญให้พระสงฆ์ได้เดินบิณฑบาตทุกเช้า เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นสถานที่เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ เยาวชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสะพานแห่งนี้ได้สร้างจากเงินบริจาคและแรงงานจิตอาสาของชาวบ้าน ( โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ) hr id="system-readmore" />

     วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 11 มีนาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน เกร็ดความรู้ประจำวัน จากกองช่าง

     วันที่ 8 มีนาคม 2562เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนมีนาคมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ