ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฑทานพระราชทาน ณ วัดป่านานาชาติ

     วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนมีนาคม ทั้ง20หมู่บ้าน

     วันที่ 7 มีนาคม 2562บรรยากาศการจับฉลากแบ่งสายนักกีฬาแต่ละประเภท ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตองผสม เพื่อแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน เกร็ดความรู้ประจำวัน จากกองคลัง

     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจและเป็นกำลังสนับสนุน สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

     วันที่ 4 มีนาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน เกร็ดความรู้ประจำวัน จากกองคลัง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ