ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ เบาะแส หรือพบเห็นการทุจริตในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2564 หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 086-4600806 สายด่วนนายกอบต. โทร. 082-4921945

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria05a033eb0b

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria5eeba546e5

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria94dc9e64f0

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria4c8a50b4c8

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่งหวาย

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/news/activity-news#sigProGalleria3c360af594

.  วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อม พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ และชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมศึกษาดูงาน การปลูกมันอินทรีย์ / การปลูกผักขะแยง /การปลูกใบบัวบัวบก /ช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย/ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ /การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำไม้กวาดหยากไย่

 

 

.  วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อทบทวน/จัดทำ/เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง งดให้รับ สินบน หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 086-4600806 สายด่วนนายกอบต. โทร. 082-4921945

 

. วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 คณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม ณ หาดท่าโฮง หมู่ที่ 17 โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและล่องเรือดูธรรมชาติ แม่น้ำมูลแม่น้ำชี และชมหาดลาดยาว

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หนองน้ำห้วยหม้อทอง ชุมชนบ้านโนนบอน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบล ผู้นำชุมชนบ้านโนนบอน ม.10 ม.13และม.20 และชาวบ้านร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ณ แปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ ม.2 โดยนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และชาวบ้านตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เนื่องด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายกำหนดลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ กลุ่มผลิตไม้กวาด และอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ