ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 11 มกราคม 2565 10:15
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประกาศ ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565) ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกาศ ที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ