Print this page

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว

     ที่ตั้ง ภายในหมู่บ้านบุ่งหวาย ม.8 ต.บุ่งหวาย และพื้นที่ใน ตำบลบุ่งหวาย ทั้ง 20 หมู่บ้านมีเครือข่าย เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นใช้ดี มีคุณภาพทนทาน มั่นคง ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม จำหน่ายทั่วไปทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย hr id="system-readmore" />