Print this page

ใบบัวบก

     ชาวบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย ใบบัวบก ทำนาบัว สร้างรายได้ดี กลายเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรผู้มองหาอาชีพเสริมใหม่ๆเกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านวังยางนิยมปลูกผักขะแยง ,ผักหนอก หรือใบบัวบก และทำนาบัว ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำมาช้านาน hr id="system-readmore" />