Print this page

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดเสี้ยนตาล

     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านห่องชัน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการทำไม้กวาดอีกประเภทหนึ่งที่ทำมาจากเสี้ยนที่ได้จากต้นตาลและในปัจจุบันก็ยังมีแบบที่เป็นเส้นพลาสติกเพิ่มขึ้นมาและจะมีขนาดความยาวประมาณ 3 - 6 เมตร ได้ เพื่อที่จะใช้ในการกวาดหยากไย่ hr id="system-readmore" />