ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria9aa3dcbca3

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะทีมงานช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน อสม. ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานตำบลรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของพื้นที่กรณีการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaf4a513ba71

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย)อำเภอวารินชำราบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriad19813c03c

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ ตำบลแก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriacca9e01238

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น.คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวตำบลบุ่งหวายและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญตักบาตรบนสะพานข้ามทุ่ง (ขัวฮักขัวแพง)

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria428093db07

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย

 

  

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriabdedd95f06

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ บริเวณโดมจอดรถเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria2f752ae81d

    วันที่ 23 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมใจแสดงความจงรักภักดี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaa5fe097a71

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ