ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย hr id="system-readmore" />

     วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นตัวแทนของอำเภอวารินชำราบได้เข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และได้จัดนิทรรศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” โดยพันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บุ่งหวายเป็นผู้บรรยาย hr id="system-readmore" />

    วันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อสม. ตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดพักพิงชั่วคราว 5 แยก บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี hr id="system-readmore" />

     เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำบลบุ่งหวาย ณ ศาลาประชาคม ม.5 hr id="system-readmore" />

    วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี สส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านห่องชัน ม.9 ต.บุ่งหวาย โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม hr id="system-readmore" />

     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

    วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำปฏิญาณตนลด ละ เลิกบุหรี่ ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมดังกล่าว hr id="system-readmore" />

    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายก อบต.บุ่งหวาย ผกก.สถานีตำรวจห้วยขะยุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.อุบลราชธานี และคณาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มอบบ้านตามโครงการ "การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรับสังคมสูงวัย ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ" ตำบลบุ่งหวาย 2 ราย คือ นางปลั่ง ยืนยง ม.6 บ้านท่างอย และนางดี พยารัตน์ ม.18 บ้านบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ