ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งหวายม.3, ม.4 ,ม.7,ม.8,ม.9,ม.11,ม.18,ม.19พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และแจกเอกสารมาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

 วันที่  10  เมษายน 2563   กองคลังได้ออกสำรวจและประเมินภาษีป้าย(เพิ่มเติม)ในเขตตำบลบุ่งหวาย   

 วันที่ 9 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บุ่งหวายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณวัดบ้านดอนชาด วัดป่าอุบลแก้ว สำนักสงฆ์ดงสิม สถานีรถไฟบุ่งหวาย บริเวณร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดบุ่งหวาย พร้อมออกประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และเเจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.บุ่งหวายพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่  17   มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  นำโดยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ   ประธานสภา  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

 

 

 วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะทีมงานช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน อสม. ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานตำบลรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของพื้นที่กรณีการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย)อำเภอวารินชำราบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ ตำบลแก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ