ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวารินชำราบเข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ hr id="system-readmore" />

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุ่งบอน ผู้นำชุมชน อสม. ครูอาจารย์ นักเรียนร่วมต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐ ช่อง 32 ณ บ้านท่างอย ม.6

     วันที่ 30 มิถุนายน2562 เวลา 06.15 น. ชุมชนตำบลุบ่งหวายและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตร ณ ขัวฮักขัวแพง วัดบ้านโนนบอน hr id="system-readmore" />

     วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น การทำบายศรี ณ ศาลาประชาคมม.5 hr id="system-readmore" />

     วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด3) ของ สภ.ห้วยขะยุง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.ห้วยขะยุง พ.ต.ท.ศรุต เงินหมื่น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยขะยุง พ.ต.ท.หญิง ชญาดา อารีพงษ์ สว.อก.สภ.ห้วยขะยุง พร้อมด้วย หัวหน้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชาชาวบ้านวังยางฯ ร่วมให้การต้อนรับ และ ผกก.สภ.ห้วยขะยุง ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการปักกลด 3 ท่าน รอง ผวจ.อุบลราชธานีได้รับทราบ โดย รอง ผวจ.อุบลราชธานี ได้ขอบคุณผู้ที่มาให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ปักกลด และขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ท่านรอง ผวจ.อุบลราชธานีได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปักกลด และในโอกาสนี้ ท่านรอง ผวจ.อุบลราชธานี ท่านนายอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านวังยาง ด้วย hr id="system-readmore" />

     วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกันต่อต้านการทุจริตการก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน hr id="system-readmore" />

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ