ข่าวกิจกรรม

    hr id="system-readmore" />วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.พันเอกวิซิต มักการุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ได้มอบบ้านคุณยายบุญแพง แก้วบัวเคน ณ บ้านเลขที่ 51ม.12 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านวังยาง ได้ร่วมมอบบ้านดังกล่าว

    hr id="system-readmore" />วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร กำนันตำบลบุ่งหวาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ชาวบ้านวังยาง ชาวบ้านตำบลบุ่งหวายร่วมพิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินถวายแด่พระสงฆ์วัดบ้านวังยาง ซึ่งอัญเชิญจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ มายัง วัดบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ เพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแต่พระสงฆ์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

    hr id="system-readmore" />วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกอบต.บุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้นำชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กิจกรรม ดังนี้ - พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ - พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

     hr id="system-readmore" />วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอวารินชำราบ ปี 2562ณ ศาลากลางบ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 146 ครัวเรือน

     hr id="system-readmore" />ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดตามนี้

    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมพิธีตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยทุกคนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข hr id="system-readmore" />

    วันที่ 11ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงพื้นที่สำรวจตลิ่งทรุด ณ บ้านวังยาง โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายต้อนรับและรายงานความเสียหายในเขตตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

    วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าหมู่10, 13,18, 19 hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ