วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560 09:57

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

          องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ