วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 13:38

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ