วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 11:01

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14 -23 มกราคม 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีบุคคลมาสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจึงขอประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 3 มกราคม 2562ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ