วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 13:17

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  3 ตำแหน่ง  3 อัตราดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชการเกษตร  จำนวน 1  อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)  จำนวน 1  อัตรา

3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)  จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่  19-27ธันวาคม  2562  ในวันเวลาราชการ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ