วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:00

ประกาศรับสมัครนักกีฬาเยาวชนและประชาชน (บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22)

ประกาศรับสมัครนักกีฬาเยาวชนและประชาชน (บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23 -27 มีนาคม 2563 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศเชิญชวนให้นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมายื่นสมัครพร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน
1.1 ฟุตบอลชาย
1.2 วอลเลย์บอลหญิง
1.3 เซปักตะกร้อชาย
1.4 เปตองคู่ผสม
แบ่งสายการแข่งขันกีฬา วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ทำการแข่งขัน ในระหว่าง วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ