วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:09

ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2563จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ