วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 10:06

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22)

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด  (บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22)
เรื่อง เลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวายครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการให้ประชาชนมาอยู่รวมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหลัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประชาสัมพันธ์ เลื่อนการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี2563 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลีคลาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ดังกล่าว จะบรรเทาลงในเร็ววัน ????????????????

 

ด้วยความปรารถนาดี
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ