วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 09:17

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อและรับใบสมัครได้ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ในวัน เวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 045-855255 , 0897168918 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ