วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 16:17

ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข ระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    อำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์รับโอน(ตามกรอบย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ) ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข ระดับปฏิบัติการ   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ