วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 14:21

ประกาศ คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ในการอนุญาตใช้รถส่วนกลางของอบต.บุ่งหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย      ประกาศ คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ในการอนุญาตใช้รถส่วนกลางของอบต.บุ่งหวาย  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ