วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 13:48

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการการลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต.ลูกจ้างประจำ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย      ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการการลาการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต.ลูกจ้างประจำ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ