วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 14:15

ประกาศ เรื่อง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2561

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ เรื่อง การประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ