วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 11:45

ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ   ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ