วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 09:34

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ