วันจันทร์, 21 มกราคม 2562 13:15

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตารางแผนการปฏิบัติงาน โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้จัดทำโครงการออกหน่วยงานเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบระมาณ 2562 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ  ประชาสัมพันธ์ตารางแผนการปฏิบัติงาน โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ