วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 15:36

ประกาศ ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 จึงขอประกาศ ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ