วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562 13:27

ประกาศ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของ อบต.บุ่งหวาย ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ประกาศ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของ อบต.บุ่งหวาย ประจำปี 2562 โดยสามารถเข้าตอบแบบสอบประเมินฯ EIT ได้ ตามลิงค์ QR code หรือ URL ข้างล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ