วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 16:09

ประกาศ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ประกาศ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ