วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 10:11

ประกาศประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จะได้ดำเนินการจัดภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด รวมถึงผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐมีหน้าที่เสียภาษีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายภายในเดือนเมษายน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ