วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 09:15

จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    งานพัฒนาและจัดเก็ยรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย      จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ  จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ