วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 14:57

จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย       จัดทำจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ