หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าเอกเทพมงคล เจริญนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.091-0179126

นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.085-3149978

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.081-1178233

นายลาชินทร์ ตูมสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061-4329004

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.0xx-xxxxxxx

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.091-5514661

นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.063-8746592

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางลำพูล บุญอุ้ม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

โทร.089-2091417

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ