กองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นางพรสวรรค์ ปัญญาวิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอานันท์ ธุสาวัน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายพรชัย สลักลาย

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสมใจ จวงจันทร์

พนักงานสูบน้ำ (โนนบอน)

นายจันทา แก้วอนันต์

พนักงานสูบน้ำ (ดอนชาด)

นางเพ็ญพักตร์ พัฒนภรณ์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นายเสกสรรณ์ บุราเลข

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

นายสายนที วงศ์จันแดง

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

นายอนันต์ เพลพกุล

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ