กองช่าง

นายวรากร บุราไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นางพรสวรรค์ ปัญญาวิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอานันท์ ธุสาวัน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายพรชัย สลักลาย

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอานันท์ ธุสาวัน

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสมใจ จวงจันทร์

พนักงานสูบน้ำ (โนนบอน)

นายจันทา แก้วอนันต์

พนักงานสูบน้ำ (ดอนชาด)

นางเพ็ญพักตร์ พัฒนภรณ์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นายเสกสรรณ์ บุราเลข

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

นายสายนที วงศ์จันแดง

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

นายอนันต์ เพลพกุล

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ