<!— Header —->

กองช่าง

<!— Rows 1 —->

นายวรากร บุราไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางพรสวรรค์ ปัญญาวิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพรชัย สลักลาย

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 3 —->

นายเอกชัย ปิยะลาภ

พนักงานสูบน้ำ (ท่างอย)

นายสมใจ จวงจันทร์

พนักงานสูบน้ำ (โนนบอน)

นายจันทา แก้วอนันต์

พนักงานสูบน้ำ (ดอนชาด)

<!— Rows 4 —->

นางเพ็ญพักตร์ พัฒนภรณ์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นายเสกสรรณ์ บุราเลข

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

นายสายนที วงศ์จันแดง

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

<!— Rows 5 —->

นายอนันต์ เพลพกุล

คนงานทั่วไป (ช่วยงานช่างไฟฟ้า)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ