กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวประพิศ อุตภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางชลกนก สุทนต์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวนุตนันท์ พิมพ์ชาย

ครู คศ.1

นางสาวลักขณา นามมา

ครู คศ.1

นางสาววันเพ็ญ สุระพัฒน์

ครู คศ.1

นางสาวนิธิกานต์ บุญเกิด

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศิริกานนท์ สุระพัฒน์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นางไพจิตร คำแสงดี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา อุตภู

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหฤทัย บุราไกร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกันธิกา ฟูแสง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวคณิตถา ศิริคำ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิรกนก ทีคำปา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ