กองคลัง

นายลาชินทร์ ตูมสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061-4329004

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ อ่อนสา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุจิตรา แสนทวีสุช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

ช่วยงาน(การเงินและบัญชี)

นายอิทธิพล อมรสิน

ช่วยงาน (จัดเก็บรายได้)

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

ช่วยงาน (พัสดุ)

นางสาวชัชชษา ศรีอุบล

ช่วยงานทั่วไป

บริการประชาชน

SCAN QR Code นี้

สอบถามข้อมูลให้บริการ กองคลัง อบต.บุ่งหวาย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ