วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งหวาย

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่างอย หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 190,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ