วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 16:25

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านห่องชัน จากถนนคอนกรีตเสริมเดิม-วัดป่าดงหนองหวายกำหนด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านห่องชัน จากถนนคอนกรีตเสริมเดิม-วัดป่าดงหนองหวายกำหนด ตามแบบแปลนอบต.บุ่งหวายกำหนด  ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 360,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ