วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 16:32

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 จากสี่แยกดงปู่ตา-ถนน226 ตามแบบแปลนอบต.บุ่งหวายกำหนด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 จากสี่แยกดงปู่ตา-ถนน226 ตามแบบแปลนอบต.บุ่งหวายกำหนด  ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 444,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ