วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 13:33

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางโนนน้อยถึงบ้านทุ่งบอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางโนนน้อยถึงบ้านทุ่งบอนถนนหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว495  เมตร ช่วงที่2  กว้าง4.50เมตร ยาว172.00 เมตร  ช่วงที่3  กว้าง  5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  มีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม 3,324.00 ตารางเมตร( ตามแบบเลขที่ทถ-2-303) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biding)ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ ://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ