วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 15:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศ ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ที่กำหนดไว้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ