วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 14:29

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ