วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 15:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับอปพร.จำนวน25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับอปพร.จำนวน25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว..  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับอปพร.จำนวน25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ