วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 11:26

ยกเลิก ประกวดราคาจ้าง (e-biding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางโนนน้อย-นาโหนนน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านห่องชัน (เงินทุนสำรองเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ